Organizačné poriadky

Korešpondenčné matematické semináre Malynár, Matik, STROM ako aj matematické súťaže Mamut, Lomihlav, Matboj, ktoré sú organizované Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Združením STROM majú svoje organizačné poriadky registrované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Organizačný poriadok korešpondenčných matematických seminárov Malynár, Matik, STROM (pdf verzia)

Organizačný poriadok matematických súťaží Mamut, Lomihlav, Matboj (pdf verzia)

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!