Združenie STROM

Pri pohľade na sústavu troch rovníc s tromi neznámymi či vzorec na výpočet druhej mocniny súčtu prepadne nejedného žiaka, no i dospelého, zákerná otázka: "Načo mi to kedy bude?" Združenie STROM sa už dlhé roky úspešne venuje tomu, aby sa v mysliach mladých ľudí táto otázka neobjavovala ako súčasť výhovoriek, prečo sa počítaniu úloh alebo logickým úvahám nevenovať, ale ako podnet k tomu, aby sa pokúsili vedieť viac a posúvali ďalej svoje možnosti.

Snaha vyvolať a následne udržať záujem o matematiku (a s ňou rozvíjať myslenie ako také) sa darí hlavne vďaka korešpondenčným seminárom pre rôzne vekové kategórie, ktorých tradícia siaha až do roku 1976 k prvému semináru svojho druhu v bývalom Česko-Slovensku. Pre najmenších (4.-6. ročník ZŠ) organizujeme Malynár, pre starších (7.-9. ročník ZŠ) je tu Matik a pre najstarších (1.-4. ročník SŠ) je tu STROM. O hladký priebeh všetkých aktivít sa stará tím organizátorov zložený predovšetkým zo študentov stredných a vysokých škôl, ktorí neváhajú obetovať svoj vlastný voľný čas. Medzi najdôležitejšie aktivity združenia patria korešpondenčné semináre (Malynár, Matik a STROM), sústredenia pre riešiteľov korešpondenčných seminárov, letné tábory a jednodňové súťaže.

Korešpondenčné semináre

Každý korešpondečný seminár sa skladá zo zimnej a letnej časti, obe časti majú po dve série. Každá zo sérií obsahuje 6 matematických úloh zameraných na rôzne oblasti.

Pre riešiteľov navštevujúcich základnú školu sú úlohy dokonca šikovne zakomponované do príbehu, ktorý pomáha si problém predstaviť a dáva mu zmysel. Napríklad rovnica môže byť schovaná v zisťovaní, akým dielom si bratia musia rozdeliť majetok bez hádky, určovanie pravdivostných hodnôt sa mení na vyšetrovanie krádeže a z kombinatorických počtov sa stáva hľadanie kódu od trezoru s plánmi na zničenie sveta.

Vyriešené úlohy je možné odovzdať do uvedeného termínu série. Riešenie má obsahovať celý postup, akým sa riešiteľ k výsledku dopracoval, takže sa rozvíja nielen jeho matematické a logické myslenie, ale aj schopnosť vedieť sa správne vyjadrovať. Každému riešiteľovi sa potom jeho riešenia vrátia opravené, obodované a dostane aj brožúrku so vzorovými riešeniami pre každú z úloh. Po zimnej aj letnej časti je pre tých najúspešnejších (čiže pre tých, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov za odovzdané riešenia úloh dokopy z oboch sérií) pripravené sústredenie.

Sústredenie

Matematické sústredenia sú odmenou pre najlepších riešiteľov korešpondenčných seminárov a spájajú matematický a nematematický program do nezabudnuteľného 6-dňového zážitku. Sústredenie je totiž celé rámcované súťažou tímov, ktoré za jednotlivé hry získavajú body v tzv. družinkovom boji (druboji), ktorý sa vyhodnotí deň pred odchodom.

Program každého sústredenia je sprevádzaný príbehom, ktorý dáva všetkým hrám jasnú motiváciu a pocit nadväznosti a súvislosti. Bežnému pozorovateľovi sa môže zdať zvláštne, že tridsiatka detí pobehuje po okolí z miesta na miesto a v ruke zviera papier popísaný farebnými čiarkami. V skutočnosti sa však môže konať napríklad získavanie prostriedkov na neskoršiu stavbu rakety, ktorou sa dá dostať na planétu obývanú slimákmi, ktorých sliz lieči chorobu, ktorá sa do sveta vypustila pri rannom otváraní hrobky starodávneho vládcu babylonskej ríše, a to môže byť len začiatok.

Doobedie na sústredení je venované matematickým prednáškam, na ktorých sa účastníci môžu naučiť nové postupy riešenia určitých typov úloh alebo sa dozvedieť niečo zaujímavé z histórie či aplikácií matematiky. Po prednáškach sa hrávajú netradičné športy, pri ktorých sa môže vynájsť každý, nielen nadaní športovci. Čas medzi obedom a spánkom je vyplnený hrami, matematickým seminárom (prednáška v malom počte účastníkov s jedným z vedúcich rozdelená na tri dni po hodine) a oddychovými chvíľami, počas ktorých je priestor na spievanie pri gitare, spoločenské hry alebo rozhovory o kadečom. Pri hrách musia účastníci zapojiť vynaliezavosť a odhodlanie, schopnosť spolupracovať či komunikovať a samozrejme, využívať svoje logické myslenie. Deň pred odchodom sa koná najväčšia z hier, počas ktorej vrcholí dej sústredenia. Po nej nasleduje už len slávnostné vyhodnotenie, na ktorom sa odovzdajú oficiálne diplomy za korešpondenčnú časť a diplomy za zvládnutie dejovej zápletky, udeľované za individuálne zásluhy v podobe výrokov alebo skutkov, ktoré slúžia aj ako príjemná osobná spomienka na prežitý týždeň. V podobnom duchu organizujeme v lete Tábor mladých matematikov.

Tábor mladých matematikov

Tábor mladých matematikov sa odohráva počas letných prázdnin a od bežných sústredení sa líši dĺžkou a tým, že je prístupný pre kohokoľvek, kto spadá do vekovej kategórie (budúci 7.-9. ročník ZŠ a 1.-2. ročník SŠ). Je tam viac času na matematiku, zábavu a je možné vyraziť aj na túru za niektorou z mnohých krás Slovenska. Na tábore sa občas objavia aj noví účastníci, ktorí sa práve vďaka tomuto letu neskôr stanú aj aktívnymi riešiteľmi niektorého zo seminárov.

Jednodňové súťaže

Pre cieľové skupiny našich korešpondenčných seminárov organizujeme aj jednodňové súťaže: Mamut, Lomihlav a Matboj. Na súťaže sa žiaci prihlasujú v niekoľkočlenných tímoch, v ktorých zastupujú svoju školu. V danom čase sa snažia vyriešiť správne čo najviac úloh, preto si ich musia medzi sebou vhodne rozdeliť a často aj spolu diskutovať o riešeniach. Všetci si domov odnášajú nové skúsenosti, tí najlepší aj umiestnenia a vecné ceny. 

Výlety

Výlety sú organizované zvyčajne stredoškolskými organizátormi, ktorí vždy zvládnu vybrať správne náročnú trasu a k tomu pripraviť aj zaujímavý program na vyplnenie obedných prestávok alebo dlhých pochodov hore kopcom. Výlety trvajú počas jedného dňa a zväčša ponúkajú možnosť zažiť ochutnávku programu, aký vo veľkom formáte pripravujeme na sústredenia alebo tábor. Dostupné sú pre všetkých, čo sa neboja nesedieť doma a zažiť dobrodružstvo.

Školské minisústredenia 

V spolupráci so základnými školami organizujeme aj krátke matematické minisústredenia priamo v priestoroch školy počas vyučovania. Minisústredenia trvajú 1-3 dni. Ich program je podobný klasickým sústredeniam a zahŕňa rôzne aktivity, ktoré sú hravou formou zamerané na matematiku, rozvíjanie logického myslenia a tímovú prácu. Ich účastníci sa často stávajú riešiteľmi našich korešpondenčných seminárov.

Podporujú nás

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!