Združenie STROM

Už nejeden žiak bol pri pohľade na sústavu šiestich rovníc s piatimi neznámymi prepadnutý zákernou otázkou: "Načo mi to kedy bude?" Združenie STROM sa už niekoľko rokov úspešne venuje tomu, aby sa v mysliach mladých ľudí táto otázka neobjavovala ako súčasť výhovoriek, prečo sa rátaniu príkladov a logickým úvahám nevenovať, ale ako podnet k tomu, pokúsiť sa vedieť viac a posúvať ďalej svoje možnosti. Snaha vyvolať a následne udržať záujem o matematiku (a s ňou rozvíjať myslenie ako také) sa darí hlavne vďaka korešpondenčným seminárom pre rôzne vekové kategórie. Pre najmenších (4. až 6. ročník základných škôl) je tu Malynár, pre starších (7. až 9. ročník základných škôl) je tu Matik a pre ľudi, ktorí sa pomaly rozhodujú, čo so životom ďalej (1. až 4. ročník stredných škôl) je tu STROM. O hladký priebeh všetkých aktivít sa stará tím organizátorov zložený zo študentov stredných a vysokých škôl, ktorí neváhajú obetovať svoj vlastný voľný čas. Medzi najdôležitejšie aktivity združenia patria korešpondenčné súťaže (semináre Malynár, Matik a STROM), sústredenia pre riešiteľov korešpondenčných súťaží, letné tábory, výlety a jednodňové súťaže.

Korešpondenčná súťaž

Na začiatku školského roka prebieha zimný semester skladajúci sa z dvoch sérií, pričom každá obsahuje 6 príkladov zameraných na iné oblasti matematiky. Pre riešiteľov navštevujúcich základnú školu sú príklady dokonca šikovne zakomponované do príbehu, ktorý pomôže zžiť sa s problémami a dáva im zmysel. Rovnica je schovaná v zisťovaní, akým dielom si bratia musia rozdeliť majetok bez hádky, určovanie pravdivostných hodnôt sa mení na vyšetrovanie krádeže psíka Rexíka a z kombinatorických počtov sa stáva hľadanie kódu od trezoru s plánmi na zničenie sveta. Vyriešené príklady sérií je možné odovzdať do uvedeného termínu. Každému riešiteľovi sa potom jeho riešenia vrátia opravené, obodované a obdrží aj brožúrku so vzorovými riešeniami každej z úloh. Pre tých najúspešnejších (čo v tomto prípade znamená pre tých, čo dosiahli najvyšší súčet dosiahnutého počtu bodov za odovzdané riešenia úloh oboch sérií) je pripravené sústredenie.

Sústredenie

Po úvodných vítacích a zoznamovacích ceremóniách sa účastníci dozvedia, čo ich vlastne čaká. Spravodlivo náhodným výberom sa rozdelia do tímov, v ktorých budú súťažiť o prvé miesto v družinkovom boji (alebo DRUBOJI), ktorý sa vyhodnotí deň pred odchodom. Program každého sústredenia je sprevádzaný príbehom, ktorý dáva všetkým hrám jasnú motiváciu a pocit náväznosti a súvislosti. Bežnému pozorovateľovi sa môže zdať divné, že tridsiatka detí pobehuje po okolí z miesta na miesto a v ruke zviera papier popísaný farebnými čiarkami. V skutočnosti sa však koná získavanie prostriedkov na neskoršiu stavbu pohonu do rakety, ktorou sa dá dostať na planétu obývanú slimákmi, ktorých sliz lieči chorobu, ktorá sa do sveta vypustila pri rannom otváraní hrobky starodávneho vládcu babylonskej ríše. A to je ešte len prvý deň sústredenia. Doobedie je venované matematickým prednáškam, na ktorých sa môžu dozvedieť nové zaujímavosti, naučiť nové postupy riešenia určitých typov príkladov alebo vyskúšať svoje vedomosti zo známych tém. Pred obedom sa zvyknú odohrať aj mierne netradičné športy, aby účastníkom nechýbal poriadny pohyb. Čas medzi obedom a spánkom je vyplnený hrami, večerou, matematickým seminárom (prednáška v malom počte účastníkov s jedným z vedúcich rozdelená na tri dni po hodine) a oddychovými chvíľami, počas ktorých je priestor na spievanie, gitaru, spoločenské hry alebo rozhovory o kadečom. Pri hrách musia účastníci občas zapojiť vynaliezavosť, niekedy trpezlivosť, sem-tam odhodlanie, príležitostne empatiu, často schopnosť spolupracovať, vedieť komunikovať a, samozrejme, využívať svoje znalosti z matematiky. Deň pred odchodom sa koná najväčšia z hier, počas ktorej vrcholí dej. Po nej nasleduje už len slávnostné vyhodnotenie, na ktorom sa odovzdajú oficiálne diplomy za korešpondenčnú časť a diplomy za zvládnutie dejovej zápletky, udeľované za individuálne zásluhy v podobe výrokov alebo skutkov, ktoré slúžia aj ako príjemná osobná spomienka na krásny týždeň. Komu bolo málo, môže sa vrátiť v lete, kedy organizujeme Tábor mladých matematikov.

Letný tábor

Letný tábor sa od bežných sústredení líši dĺžkou a tým, že je prístupný pre hocikoho, kto spadá do vekovej kategórie (navštevuje druhý stupeň základnej školy alebo začína na strednej škole). Je tam viac času na matematiku, zábavu a je možné vyraziť aj na túru za nejakou z mnohých krás Slovenska. Na tábore sa občas objaví nový človek, ktorý sa práve vďaka tomuto letu neskôr stane aj aktívnym riešiteľom niektorého zo seminárov. Môže sa dokonca stať, že si našu spoločnosť obľúbi natoľko, že nebude chýbať ani na výletoch.

Výlety

Organizované stredoškolskými organizátormi, ktorí vždy zvládnu vybrať správne náročnú trasu a k tomu pripraviť aj zaujímavý program na vyplnenie obedných prestávok alebo dlhých pochodov hore kopcom. Dostupné sú pre všetkých, čo sa neboja nesedieť doma a zažiť dobrodružstvo. Trvá však len jeden deň, rovnako ako naše jednodňové súťaže.

Jednodňové súťaže

Na súťaže sa žiaci prihlasujú v niekoľkočlenných tímoch, v ktorých zastupujú svoju školu. V danom čase sa snažia vyriešiť správne čo najviac príkladov, preto si ich musia medzi sebou vhodne rozdeliť a často o riešeniach aj spolu diskutovať. Pre učiteľov, ktorí žiakov na súťaže doprevádzajú, je zatiaľ pripravená diskusia venovaná otázkam na nás alebo nejakej aktuálnej téme zo školstva. Všetci si domov odnášajú nové skúsenosti, a prvé miesta aj vecné ceny. 

Školské minisústredenia 

V spolupráci so základnými školami organizujeme aj krátke 2-dňové matematické mini sústredenia priamo v priestoroch školy počas vyučovania. Ich program je podobný klasickým sústredeniam a zahŕňa rôzne aktivity, hravou formou zamerané na matematiku, rozvíjanie logického myslenia a tímovú prácu.

Podporujú nás

Aktuality

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(28. máj 2019)

Pozrite sa..
..ako sme sa mali na sústredeniach Malynáru, Matika aj STROMu. Fotky sú už v galériách :)
(05. marec 2019)

Koniec zimného semestra
Zimný semester nám už skončil a tých najlepších z vás čaká sústredenie. Ak sa vám podarilo medzi nich prebojovať, nezabudnite vyplniť prihlášku.
(22. december 2018)

Koniec zimného semestra
Zimný semester nám už skončil a tých najlepších z vás čaká sústredenie. Ak sa vám podarilo medzi nich prebojovať, nezabudnite vyplniť prihlášku.
(18. december 2018)

Po prvej sérii
už máme :) Ale nestrácajte čas a mrknite hneď opravené riešenia, časopis a druhú sériu. Sústredko sa blíži - už 3.2. začíname..
(20. november 2018)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.